درباره ما

گروه نرم افزاری زیگ از سال 1380 تا کنون با بهرگیری از تکنلوژی های روز  اقدام به تولید انواع نرم افزار های کاربردی ، تجاری ، اداری و کنترلی مینماید نرم افزار های تولید شده برای شرکتهای ترم افزاری و کاربران عمومی می باشد